Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Ciljevi udruženja su:

  • praćenje i proučavanje, u zemlji i svijetu, problematike razvoja i odnosa nauke, tehnike, privrede i društva, obrazovanje inženjersko tehničkih i drugih stručnih kadrova za koroziju i zaštitu materijala, životnu sredinu, obezbeđenje statusa u društvu koje odgovara njihovoj ulozi i doprinosu društveno-ekonomskom, tehničko-tehnološkom i prostornom razvoju zemlje, saradnja na zadacima i pitanjima od zajedničkog interesa sa odgovarajućim državnim organima, stručnim društvenim organizacijama, Privrednom i Inženjerskom komorom Crne Gore i drugim odgovarajućim državnim institucijama i organizacijama,
  • organizovanje stručne izdavačke djelatnosti, naučnih i stručnih skupova i izložbi, organizovanje i koordiniranje rada na donošenju zakona, propisa i standarda iz oblasti korozije i zaštite materijala, životne sredine, izrada studija, projekata, elaborate is 1.
  • pomaganje i podsticanje inženjera i tehničara u naučnom i stručnom usavršavanju, organizovanjem odgovarajućih oblika permanentnog obrazovanja, staranje o odgovarajućem zapošljavanju inženjera i tehničara i staranje takvih ekonomskih uslova u kojima će doći do optimalnog izražaja njihov stvaralački potencijal,
  • saradnja sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama u oblasti zaštite materijala, životne
  • sredine i drugim inženjersko-tehničkim organizacijama,
  • vršenje drugih poslova, koje proizilaze iz ciljeva i zadataka CDKZM