Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Djelatnost udruženja je:

  • Organizovanje seminara, naučnih i stručnih savjetovanje, simpozijuma, polaganje stručnih ispita i dr,
  • posjeta sajmova, izložbi i prezentacija iz oblasti korozije i zaštite materijala, životne sredine, domaćih inostranih proizvođača opreme i sredstava za zaštitu materijala, usluge reklame i ekonomske propaganda -realizacija propagandnih planova domaćih i inostranih organizacija, posebno objavljivanje plaćenih informacija u publikacijama CDKZM i organizovanje prigodnih prezentacija za vrijeme naučnih skupova, koje organizuje CDKZM, istraživačko-razvojne usluge u privrednim djelatnostima (korozija i destrukcija materijala, inhibitori, metalne i nemetalne prevlake, elektrohemijska zaštita i drugi postupci zaštite materijala), tehnološke usluge (savjeti, mišljenja i ocjene za tehnologiju proizvodnje, opreme, sredstava i postupaka za zaštitu materijala, za životnu sredinu),
  • izdavačka djelatnost (izdavanje i prodaja publikacija vezanih za djelatnost CDKZM, materijala za savjetovanje, stručnih knjiga i dr.),
  • novinsko-izdavačka djelatnost (uređivanje i prodaja periodičnih publikacija iz oblasti zaštite materijala, životne sredine i sl.)