Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Crnogorsko društvo za koroziju, zaštitu materijala i zaštitu životne sredine od 2012. godine izdaje časopis „Zaštita materijala i životne sredine“. Časopis izlazi dva puta godišnje.

Glavni urednik: Dr Darko Vuksanović, Univerzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet

Uređivački odbor:

 • Dr Petar Živković, Crna Gora
 • Dr Jagoda Radošević, Hrvatska
 • Dr Miomir Pavlović, Srbija
 • Dr Dani Vrhovšek, Slovenija
 • Dr Kiril Lisičkov, Makedonija
 • Dr Tarik Kupusović, Bosna i Hercegovina
 • Dr Refik Zejnilović, Crna Gora
 • Dr Časlav Lačnjevac, Srbija
 • Dr Ilija Nasov, Makedonija
 • Dr Goran Vujić, Srbija
 • Dr Niko Samec, Slovenija
 • Dr Ivan Gržetić, Srbija
 • Dr Željko Jaćimović, Crna Gora
 • Dr Nada Blagojević, Crna Gora
 • Dr Aleksandar Joksimović, Crna Gora

Izdavački savjet:

 • Dr Jelena Pješčić – predsjednik
 • Dr Ivana Bošković
 • Mr Dragan Radonjić
 • Dr Filip Kokalj
 • Mr Igor Jovanović

2012 izdanje

2013 izdanje

2014 izdanje

2015 izdanje

Broj 1